Waarom het lot toch rechtvaardig is

En stock

5 à 8 jours ouvrables

7,00 €

Frais de port

Werner Huemer, geboren in 1962 in Graz, Oostenrijk, is hoofdredacteur van het tijdschrift Gralswelt. Hij houdt zich sinds vele jaren intensief bezig met wereldbeschouwelijke vragen en houdt bovendien sinds 1994 ook openbare voordrachten. Voor deze publicatie in het kader van de "Pocketreeks" werd het manuscript van een voordracht gebruikt.

Tegenwoordig gaat men er in het algemeen van uit, dat de mens afhankelijk is van zijn lot. Sommigen geloven er om religieuze redenen aan, dat hun leven voorbestemd is; de onderzoekers echter zijn ervan overtuigd, dat er overal natuurwetten bestaan, die ook het doen en laten van de mensen bepalen. Daarom zou er geen vrije wil kunnen bestaan. Ook resultaten van het moderne hersenonderzoek doen vermoeden, dat wij het ons alleen maar verbeelden in onze beslissingen en handelingen vrij te zijn. Maar is dat werkelijk zo? Of is er toch een geheimzinnige vrije wil, en daarmee een eigen verantwoordelijkheid? En zo ja, hoe werkt de vrije wil? Met dit boekje laat Werner Huemer zien, waarom het lot toch rechtvaardig is. Vele beslissende vraagstukken, die ons dagelijks leven bepalen, worden daarbij opgelost.
Plus d’information
ISBN 978-90-71373-21-3
Auteur Werner Huemer
Format 11.5 x 18 cm
Langue Nederlands
Temps de livraison 5 à 8 jours ouvrables